Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do internetového prohlížeče zadejte adresu vaší telefonní ústředny například

http://192.168.1.100 nebo pokud správce sítě nastaví pro definovanou IP adresu alias,

může přístupová adresa vypadat např. http://vh800.ipex.cz.

Uživatelské rozhraní má možnost zvolit českou nebo anglickou lokalizaci.

...

Nyní vyplňte vaše uživatelské jméno (číslo vaší pobočky) a heslo a potvrďte stisknutím

tlačítka Přihlásit.Image Removed

...


Nabídka služeb 

...

  Panel agenta - slouží k ovládání Call centra pro příjem hovorů pomocí web prohlížeče


Image RemovedVýpis hovorů

Výpis hovorů je od verze 4.7.0 dostupný pouze v Komunikátoru nebo pro adminy v novém rozhraní pbx.voipex.io.

Info

Účet typu "Volání" nemá přístup do Komunikátoru

Základní vyhledávání

Základní vyhledávání umožňuje vyhledávat všechny hovory, zmeškané hovory a také příchozí

...

hovoru jeho nahrávka, lze ji přehrát.Image Removed

...


Rozšířené vyhledávání

...

zobrazení hovorů dle kategorií Všechny hovory, Zmeškané hovory, Příchozí hovory a Odchozí hovory.Image Removed

...


Přesměrování

...

  Číslo – zadání čísla mobilního telefonu s prefixem pro odchozí voláníImage Removed

...

Kalendáře
Nastavení kalendářů nemá prioritu před normálním nastavením přesměrování a je možné

...

kategorie jsou popsány v RFC 5545 (Internet Calendaring and Scheduling Core Object

Specification).Image Removed

...


  Jméno kalendáře - pojmenování kalendáře

...

mobilní čísla se zadávají v národním formátu (602100100) a bez prefixu pro odchozí volání ( 0 nebo 9 ).Image Removed

...

Vložení nebo editace kontaktu
Pomocí funkce viditelnost lze nastavit kontakt jako individuální, který je zpřístupněn pouze
přihlášenému oprávnění.

...

napište text. zprávu a potvrďte odeslání.Image RemovedImage Removed

...


Změna hesla

Umožňuje provést změnu výchozího uživatelského hesla pro přístup do uživatelského

rozhraní ústředny pro zvýšení zabezpečení.Image Removed

...

Hlasová schránka

...

administrátorském rozhraní.Image Removed

...

Ke stažení

Stažení a instalace TAPI ovladače a konfiguračního souboru pro nastavení komunikace mezi

...

jednom rozhraní jako je volání, dostupnost, posílání zpráv nebo správa kontaktů.Image Removed

...

TAPI

Stažení a instalace SW a konfiguračního souboru pro nastavení komunikace mezi systémem

...

Nastavení propojení s seznamem kontaktů a propojení s webovou aplikací přes metodu POST/GET.Image Removed

...

Seznam kontaktů

...

               %calledid, %calledidname. Například https:/www.ipex.cz/index.php?callerid=% callerid


Komunikátor

Webový komunikátor ve verzi BETA je aplikace která sdružuje funkce komunikace po Internetu tzv. instant

...

funkce CTI umožňuje zobrazení informace o příchozím hovoru.Image RemovedImage RemovedImage Removed

...


Profily

Profily slouží k inteligentnímu směrování telefonních hovorů. Řeší problémy typu vyzvánění

všech telefonů u jedné linky najednou. Cílem je efektivnější komunikace a méně zmeškaných hovorů.Image Removed

...

Profil - přepínáním uvedených profilů dojde ke změně směrování příchozích hovorů.

...

Panel agenta slouží k ovládání uživatelů (agentů) v Call centru pro příjem hovorů pomocí web prohlížeče.


Panel agenta umožňuje :

  • registraci agenta k frontám a linkám

  • nastavení pauzy agenta

  • zobrazení zmeškaných hovorů  (Zobrazeno je 200 posledních zmeškaných hovorů)

  • vytočit zmeškaný hovor (ostatním agentů je v signalizováno, že se daný hovor řeší a který agent ho řeší)

  • označit hovor jako vyřešený (signalizace ostatním agentům)

Podrobnější manuál je k dispozici v sekci Call centrum/Panel agenta

...