Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Potřebujete-li importovat zákaznický kontakt zařazený pod určitou firmou, je potřeba nejdříve naimportovat společnosti a až poté uživatele/tj. jednotlivé kontakty. Jinak import skončí chybovou hláškou, protože údaj o společnosti uvedený v souboru u každého uživatele nebude nalezen v databázi společností.

Zde jsou vzorové soubory v csv formátu, kódování UTF-8, s nejčastějšími poli, která se importují pro Společnosti a kontakty, přičemž lze výčet polí rozšířit či zúžit:

Společnosti_UTF8.csv

Kontakty_UTF8.csv

...