Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

...

Okno pro záznam hovoru (od verze 4.1) - již neodpovídá nejnovější verzi 


Výchozí stav

  • Jsem přihlášen ve frontě v ticketovacím systému – nemám pauzu (tzn. ikonka telefonu v horní liště vpravo je zelená)
  • Příchozí hovor musím zvednout na svém telefonním zařízení (např. komunikátor, SIP telefon, HW telefon,…) nikoliv v ticketovacím systému

...