Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

SW

 • je nutné instalovat na počítač níže uvedený software pro provoz aplikace ticketingu

Operační systém – podpora 32bit/64bit

 • Windows Server 2008 R2 - nebo vyšší


Webový server


 • Internet Information Server (IIS) 7.5 - nebo vyšší


Databáze

 • Microsoft SQL Server 2008 R2 2012 - nebo vyšší

(podpora SQL Server Express Edition

, jako minimální verzi SQL doporučujeme 2012

)


Microsoft .NET Framework


Internetový prohlížeč

 • Internet Explorer 9+
 • Firefox 4+
 • Chrome 12+
 • Safari nebo Firefox na Max OS

...