Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Proveden vnitřní refaktoring. Mnoho kódu bylo redukováno. 
  • Zvýšení stability. 
  • Opravena funkce na deaktivaci mobilního čísla, zadání dne pro ukončení služby.