Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Základy, rychlé videoschůzky, plánování přes Outlook, ovládání běžícího videomeetingu 

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=o-zmn7hJXSs&feature=youtu.be


Plánování přes OutlookNaplánování videoschůzky do Google kalendáře

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=o-zmn7hJXSsDXDFCq0emFI&feature=youtu.be


Ovládání běžícího videomeetinguJak se připojit pomocí videokonferenčního zařízení v zasedačce

Widget Connector
urlhttpshttp://www.youtube.com/watch?v=o-zmn7hJXSs&feature=youtu.beDsW-WbhD3Ig