Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • je možné definovat délku vyzvánění LastAgent v sekundách
  • je možné nastavit automatickou pauzu operátorovi - LastAgentovi, který nevyzvedne v definovaný čas vyzváněníj
  • do pole název fronty je možné zapsat přesný název fronty CC, který bude jako parametr omezovat v dohledaných agentech jen ty, co na ni mají vazbu


  • pří neúspěšném spojení s operátorem - LastAgent se pokračuje dále v aplikaci, do proměnné LASTAGENTSTATUS se uloží důvod ukončení [NotFound, Unavailable, QueueMismatch]


  • změna nastavení délky expirace paměti LastAgent v sekci Callcentrum- nastavení:

...