Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poznámka: Pokud se po nastavení zobrazí hlášení že nejsou aktivní profily kontaktujte administrátora iPBX o povolení profilů.

 

Přepínání profilů


Výběr profilu

Výběr zařízení profilu

(aktivujete přidržením na profilu)

...