Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Díky propojení se světem informačních systémů umožňuje komunikační platforma VOIPEX kdekoli a v kterémkoli okamžiku přístup ke všem potřebným firemním informacím. Středobodem platformy je každý uživatel služby, který může užívat veškeré užitky.

Vstup do ovládacího prostředí platformy VOIPEX

 Přístup na webové rozhraní pro administraci systému provedete vložením adresy do webového prohlížeče např. https://pbx.voipex.io po jehož potvrzení se zobrazí webového rozhraní pro přihlášení do systému. 

Z důvodu bezpečnosti a funkčnosti doporučujeme pro přístup na webové rozhraní ústředny používat prohlížeč Google Chrome.

...

Seznámení s hlavním menu ústředny

Hlavní menu ústředny je tvořeno záložkami v boční liště, které obsahuje tyto položky:

...