Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gliffy
nameserver side integration


Akce - Vytočení telefonního čísla, zavěšení a přepojení hovoru

Dle přihlášeného uživatele je dohledána linka volajícího a na ní je vytvořen odchozí hovor.

...