Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Společnosti Zoom nepředává společnost IPEX při aktivaci služby žádné údaje zákazníka ani uživatele

  • Videomístnost je registrována pod virtuálním emailem v doméně ipex.cz. Upozornění: při editaci emailu organizátora videoschůzky zůstanou naplánované schůzky registrované na původní email a není možno je dále editovat.

  • Při plánování a odesílání pozvánek na videoschůzky nejsou společnosti Zoom předávány emaily účastníků meetingu

  • Při připojení na videoschůzku každý účastník zadává svoji přezdívku. Zoom klient tento údaj spolu s IP adresou, typem OS, názvem zařízení, typem připojení a další telemetrií je zpracováván společností Zoom pro potřeby diagnostiky

  • Zpracování údajů zákazníků společností IPEX se řídí dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a na to navazujícího platného memoranda o zpracování údajů IPEX a.s https://www.ipex.cz/gdpr/

...