Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Kategorie - sdružuje dovednosti, kterých mohou operátoři nabývat - př.: jazyky (cz, sk, en, fr), reklamace (tablety, notebooky, mobily,..), recepce (neurologie, hematologie, kardiologie,…)

  2. Skupina dovedností - slouží pro zařazení operátorů do skupin - je to analogie k iPBX oprávnění - př.: cz_en_operator (cz=100, en=80)

  3. Pravidla dovedností - slouží pro nastavení prahu/limitu odpovídající dovednosti za čas - lze zde nastavit, za jak dlouho začneme slevovat z naších nároků a o kolik polevíme