Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tato sekce slouží jako přehled nad všemi agenty, což jsou takový uživatelé ústředny, kteří jsou přiřazeni do nějaké fronty.
Správce na této kartě snadno zjistí, jakých front je konkrétní agent členem. V této sekci je také možné agentům přiřadit skupinu dovedností. Každý agent může mít pouze jednu skupinu dovedností.

...