Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Následně vás budeme kontaktovat a dokončíme aktivaci doplňku. Doplněk zajišťuje periodickou synchronizaci registrovaných kontaktů z vaší instance Shoptetu do vaší instance Kontaktního centra IPEX. Tu vám nastaví technik IPEXu.

Příprava pro synchronizaci Registered Customers

Budete potřebovat “Permanent public link of selected export”. Najdete ho ve svém Shoptetu v agendě “Customers” v sekci “Export contacts”customers”. Vyberte typ “XML” a zrušte omezení na vaši IP adresu.

...

Příprava URL na proklik do Shoptetu

Pro správné nastavení prokliku do Vašeho Shoptetu, budeme potřebovat znát URL adresu na proklik k objednávkám zákazníka :

...

Příprava pro synchronizaci Unregistered Customers

Pokud požadujete i synchronizaci neregistrovaných kontaktů, lze tyto získat je jen z objednávek.

V administraci Vašeho Shoptetu nastavte vytvořte šablonu pro optimalizovaný export kontaktů Objednávek podle následujícího postupu :

...