Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po uložení schůzky si můžete překontrolovat co bylo odesláno účastníkům pomocí znovuotevření schůzky.

...

Máte také možnost naplánovat schůzku přímo z prostředí administrační stránky Webex účtu.

Klikněte na položku “Meetings” v levém menu a pak na tlačítko “Schedule” vpravo. Zobrazí se formulář pro zadání názvu, času a délky trvání schůzky.

...

V čase až bude schůzka platná, se z tohoto rozhraní můžete připojit a v záložce “Meetings” a podzáložce “Upcoming meetings” u dané schůzky klikněte na tlačítko “Start”.

...