Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postup spuštění obecné integrace CRM okna

  • Objednat modul obecní obecné integrace na ústředně prostřednictvím systému nakupování placených modulů ústředny. Při objednání modulu je nutno dodat URL adresu systému zákazníka spolu s údaji pro ověření požadavků na tento systém.

...

  • každá funkce CRM okna kontaktuje pevně definovanou URL podle dokumentace v systému zákazníka

  • ověření probíhá pomocí basic autentifikace (v hlavičce požadavku se posílají definované přístupové údaje při objednání modulu obecní integrace),

  • v případě nesprávné struktury odpovědi systému zákazníka bude tato odpověď zahozena.

...