Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Zobrazení polského jazyka v profilu uživatele

 • Opakované zobrazení uvítací zprávy v chatu

 • Import štítků v uživatelích z CSV

 • Import z CSV do polí typu: datum a desetinné číslo

 • Viditelnost sloupce kategorie pro koncové uživatele 

 • Odeslání webhook statusů

 • Pomalé načítání modulu Hovory

 • Samovolné odhlašování z chatu v prohlížeči Chrome

 • Zápis chybových hlášek v případě odeslání notifikací na mobilní telefon a prohlížeč

Verze 4.13.2

Opravy

 • Opakované zobrazení uvítací zprávy v chatu

 • Samovolné odhlašování z chatu v prohlížeči Chrome

 • Po automatické recyklaci aplikačního poolu došlo k chybnému spuštění aplikace