Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Konfigurace OneDrive v ticketingu

 1/ Administrátor zaregistruje aplikaci v MS Azure na adrese:

https://aka.ms/AppRegistrations
  

2/ V nové Registraci je potřeba (viz obr.1):

 • vyplnit Název

 • zvolit Podporované typy účtu

 • zadat Identifikátor URI  pro přesměrování (naleznete ho v ticketingu v Administrace/Aplikace/Propojení s uložištěm OneDrive po kliknutí na tlačítko Připojit/Callback URL – viz obr.2)

 • zmáčkněte tlačítko Zaregistrovat
   obr. 1: 

...

obr. 2:

...

3/ Po zaregistrování aplikace se zobrazí Základní údaje, kde nalezne ID aplikace (klienta):

...

4/ Ve Správa/Ověřování vyberte oba tokeny podle obrázku a uložte:

...

 

5/ V části Přehled zkopírujte ID aplikace (klienta), v nastavení OneDrive v ticketingu: Administrace/Aplikace/Propojení s uložištěm OneDrive zapněte volbu Aktivní a vložte zkopírované ID do pole Client ID a uložte:

...

Image Added

Používání OneDrive v ticketingu

 • Soubor z OneDrive se do komentáře v ticketu vkládá prostřednictvím tlačítka:

...

 • Při prvním použití je potřeba přijmout požadovaná oprávnění:

...

 • Následně uživatel vybere požadovaný soubor z OneDrive a klikne na tlačítko Otevřít:

...

 • Soubor se zobrazí v komentáři s textem (OneDrive) za názvem souboru:

...

 • Po přidání komentáře se soubor zobrazí takto:

...