Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Identifikovat příchozí hovory pro panely
    • V panelech zapne identifikaci volajícího. S touto službou je zároveň nutné využívat VOIPEX kontakty nebo jinou integraci


Image Added