Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • IVR
 • Call centrum
 • Odchozí směrování (nahrávání celého provozu přes trunk)
 • *1 (systémový kod - nahrávání na přání uživatele)
 • Nahrávání u linky

 


Obrázek nastavení nahrávání u linky

Nastavení nahrávání u linky

...


Jak je možné nahrávky přehrát?

 • Přímo z výpisu hovorů pomocí webového přehrávače
 • Ve výpisu hovorů je možné hovor stáhnout pro lokální přehrání ve formátu MP3
 • Pomocí API lze soubor programově stahovat do IS/CRM systému

...


Obrázek webového přehrávače nahrávky

 


Stahování nahrávek hovorů přes

...

Skript getFilesFromCDR.php slouží pro periodické stahování nahrávek hovorů. Standardně jsou soubory ukládány do aktuálního adresáře.

 

 

...

REST API

Nahrávky je možné stahovat pomocí API

Dokumentace funkce - https://ipbx.docs.apiary.io/#reference/records/records/get-record-content