Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Videonávod - obsluha VOIPEX komunikátoru (prezence, chat, telefonování vč. přepojování)

View file
nameVOIPEX_komunikator_navod-obsluha_komplet_201808_maly.mp4
height250