Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fullteftové Fulltextové hledání umožňuje rychle prohledat data v zákaznících, službách a objednávkách.

Spustit hledání lze kliknutím do pole Vyhledat v portálu a napsaním hledaného výrazunapsáním hledaného výrazu, hledat lze podle jednoho nebo více parametrů (např. dle části názvu města, ulice a čísla), údaje oddělujte mezerou.

Pro hledání zákazníků s mobilním číslem, placeným jako Prepaid a bydlícího v Praze vložte text "mob post pra" nebo jiné kombinace části slov, které hledáte, a to i číselných údajů, které obsahuje mobilní číslo, pevná linka, adresa ulice apod.  

Kliknutím na Název zákazníka se lze dostat na Dashboard zákazníka, kliknutím na ID služby se lze dostat na Dashboard služby.

...