Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Přihlašovací jméno je ve formátu: přihlašovací jméno do ústředny@vhXXX.ipex.cz (XXX nahraďte číslem vaší ústředny, případně vaše doména). Heslo je stejné, jako do ústředny.