Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pro import pomocí Integromatu můžete použít připravený modul IPEX - ImportContacts. Ten umožňuje zpracovat data ve formátu CSV v kódování UTF-8.

Image Removed

Definici CSV datové struktury můžete snadno vytvořit pomocí generátoru, vložením vzorové struktury JSON.

Image Removed    Image Removed     Image Removed

Vzorová struktura (vložte do generátoru a při uložení si ji pojmenujte např.  IPEX Contacts CSV structure):

Code Block
{
 "firstName" : "Jim",
 "lastName" : "Carter",
 "nameUri" : "https://crm.company.com/detail/_CONTACTID_",
 "organization" : "Big company ltd.",
 "organizationUri" : "https://crm.company.com/customer/_ACCOUNTID_",
 "externalId" : "101254",
 "email" : "person@company.com",
 "phone1" : "+420123456789",
 "phone2" : "+420123456789",
 "agent1" : "20",
 "agent2" : "21",
 "customField1" : "10%", 
 "customField1Uri" : "https://crm.company.com/customer/_ACCOUNTID_/discount",
 "customField2" : "",
 "customField2Uri" : "",
 "customField3" : "", 
 "customField3Uri" : "",
 "customField4" : "", 
 "customField5" : "", 
 "customField6" : "", 
 "customField4Uri" : "",
 "customField5Uri" : "",
 "customField6Uri" : ""
}

Textový parser musí zkonvertovat oddělovač čárku na středník :

Image RemovedUpdate Contacts (zjednodušuje výrazně propojení systémů proti staršímu modulu IPEX - ImportContacts. POZOR nezaměňovat s modulem IPEX Update Contact, který provádí  update jen jediného kontaktu, zatímco Update Contacts provádí hromadný import/aktualizaci kontaktů)


Kontakty můžete exportovat z vašeho systému :

 • modulem na výpis kontaktů, pokud pro váš systém existuje v Integromatu podpora
 • modulem obecného HTTP požadavku, kterým si můžete zavolat REST API vašeho systému, čímž lze napojit téměř všechny systémy


Například pro načtení kontaktů ze služby People365 to lze zajistit následovně :

Image Added


Kde v modulu IPEX Update Contacts provedete mapování výstupu z modulu Array aggregator a v něm si lehce nadefinujete položky, které chcete zobrazovat v CRM okně při příchozím hovoru a jako identitu v panelech a statistikách Callcentra  :

Image Added     Image Added   Image Added

         

Místo modulu People365, můžete volat RESTAPI vašeho systému pomocí obecného modulu HTTP :

Image Added


S nastavením a dalšími možnostmi vám poradí naši konzultanti.


Import dat pomocí REST API

...