Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1.5.1 (2019-09-10)

Bug fixes

  • při pokusu o přeplánování schůzky na termín obsazený jinou schůzkou není uživatel upozorněn že k přeplánování nedošlo a Outlook rozešle pozvánky na nový termín i když video nemohlo být přeplánováno

1.5.0 (2019-08-08)

New features

...