Verze ticketingu 4.13 přináší následující nové funkce, vylepšení a opravy.


Nové funkce

Napojení událostí chatu na Google Analytics

Jde o následující události:

Archivace a mazání ticketů

Portál

Gmail

Jazykové mutace

Lokalizace názvu služby/složky dle nastaveného jazyka v prostředí

Polština

Zobrazení upozornění plynoucí z rozdílu mezi časem stáhnutí a doručení zprávy

1/ Menší než 1 hod. , zobrazí se takto:

2/ Větší než 1 hod., zobrazí se:

3/ Větší než 1 den, zobrazí se:

Vylepšení

Logy

Protokol EWS

AD skupiny

Podpora “Odpovědět na”

SMTP

Výchozí SMTP

Gmail a Office 365 SMTP

Chat

Ergonomie práce s chaty na straně operátora

Globální avatar

Interní komentáře

Opravy

Verze 4.13.1

Opravy

Verze 4.13.2

Opravy