Ticketing window/okno pro záznam o hovoru


Okno pro záznam hovoru (od verze 4.1) - již neodpovídá nejnovější verzi 


Výchozí stav

 • Jsem přihlášen ve frontě v ticketovacím systému – nemám pauzu (tzn. ikonka telefonu v horní liště vpravo je zelená)
 • Příchozí hovor musím zvednout na svém telefonním zařízení (např. komunikátor, SIP telefon, HW telefon,…) nikoliv v ticketovacím systému


Možné scénáře

 • Níže jsou popsány případy:
 • Volá neznámé číslo – tj. volající číslo není uvedeno u žádného kontaktu v ticketovacím systému
 • Volá známé číslo (1 kontakt) – tj. volající číslo je uloženo právě u 1 kontaktu v ticketovacím systému
 • Volá známé číslo (více kontaktů) – tj. volající číslo je uloženo u více než 1 kontaktu v ticketovacím systému


i.      Volá neznámé číslo

 • Tj. volající číslo není uvedeno u žádného kontaktu v ticketovacím systému
 • Při příchozím volání se v ticketingu zobrazí okno Aktuální hovory (vpravo nahoře) s tlačítkem Otevřít hovor – pozor: tímto tlačítkem nelze hovor přijmout (viz Výchozí stav výše)

 • Po zmáčknutí tlačítka Otevřít hovor se zobrazí okno pro zaznamenání hovoru v ticketingu:

 • Pomocí tlačítka Vybrat uživatele a symbolu PLUS lze založit nového uživatele (standard)


ii.     Volá známé číslo (1 kontakt)

 • Tj. volající číslo je uloženo právě u 1 kontaktu v ticketovacím systému
 • Při příchozím volání se v ticketingu zobrazí okno Aktuální hovory (vpravo nahoře) s tlačítkem Otevřít hovor – pozor: tímto tlačítkem nelze hovor přijmout (viz Výchozí stav výše)
 • Zobrazí se telefonní číslo, jméno a příjmení volajícího:

 • Po zmáčknutí tlačítka Otevřít hovor se zobrazí okno pro zaznamenání hovoru v ticketingu
 • Zde v části Vazba na uživatele je kromě jiného vidět i název společnosti, ke které je volající přiřazen
 • Také se zobrazuje výpis 5 posledních ticketů volajícího (popř. se zobrazí poslední tickety společnosti, nemá-li volající žádné předchozí požadavky).

 • Přes tlačítko Zobrazit všechny požadavky uživatele/společnosti lze otevřít přehled všech požadavků uživatele/společnosti - zde je možné vyhledat požadovaný ticket přes pole filtru:

 • Dále je možné odtud založit v části Vazba na požadavky přes tlačítko Nový požadavek:

 • Vzniká tak vazba hovoru na požadavek
 • Do zakládaného požadavku se jako zadavatel automaticky vyplní volající
 • Po založení/odeslání požadavku jsou na novém požadavku zobrazeny základní údaje ze záznamu hovoru:

 • Další možností je provázat záznam hovoru přes tlačítko na Existující požadavek
 • Po zmáčknutí tlačítka se otevře okno pro vyhledání požadavku na základě zadaných slov:

 • Vazba na požadavek se projeví v záznamu hovoru v části Vazba na požadavky:

 • Také v existujícím požadavku se objeví vazba na hovor:


iii.    Volá známé číslo (více kontaktů)

 • Tj. volající číslo je uloženo u více než 1 kontaktu v ticketovacím systému
 • Při příchozím volání se v ticketingu zobrazí okno Aktuální hovory (vpravo nahoře) s tlačítkem Otevřít hovor – pozor: tímto tlačítkem nelze hovor přijmout (viz Výchozí stav výše)
 • Zobrazí se telefonní číslo, jméno a příjmení volajících

 • V dalším kroku je potřeba vybrat (na základě informace z hovoru), o kterého volajícího se jedná:

 • Ostatní navazující činnosti/možnosti byly popsány výše v bodě ii.


iv.    Prostředí okna pro záznam hovoru

 • Jednotlivé části okna pro záznam hovoru (př. Poznámka) lze pomocí myši uchopit (viz křížek vlevo u každé části) a libovolně přesouvat:

 • Přes symbol ozubeného kolečka vpravo nahoře lze přidávat další uživatelská pole do okna pro záznam hovoru, a to pomocí myši přetažením zleva doprava:

 • K dispozici je též historie hovorů (viz tlačítko Moje historie):

 • V historii lze vyhledávat: např. podle datumu a telefonního čísla:

 • Symbol oka nám zobrazí detail záznamu hovoru