1.8 Použití více oken B2B

Při používání může vyvstat potřeba otevření více oken s různým obsahem např. dva zákazníci.

Pro tuto situaci můžete otevřít další anonymní okno prohlížeče a tím se nebudou vzájemně okna ovlivňovat.