Jaké jsou požadavky pro provoz ticketingu na vlastním serveru?

Server


Operační systém – podpora 32bit/64bit

  • Windows Server 2008 R2 -  2017


Webový server


  • Internet Information Server (IIS) 7.5 nebo vyššíDatabáze

  • Microsoft SQL Server 2008 R2 - 2017(podpora SQL Server Express Edition, jako minimální verzi SQL doporučujeme 2012)Microsoft .NET Framework

  • 4.5.2 nebo vyšší
  • ASP.NET 4.X