Číslo virtuální místnosti zůstává pořad stejné a mění se jenom heslo nebo se číslo místnosti mění?

Číslo videomístnosti je pro všechny meetingy v dané místnosti konstantní, mění se ale pro každou schůzku PIN/heslo.

Můžete si nastavit vytáčení v HW jednotce tak, že budete zadávat pak jen ZOOM PIN, který je pro každou schůzku jiný


Pro zjednodušení doporučujeme: předvolby mít pojmenovány stejně jako videomístnosti v komunikátoru.

elated articles