Jak získám ČVOP?

ČVOP kód se již k portaci mobilů nepoužívá, byl nahrazen OKU kódem.


OKU kód byl zákazníkům (statutárům) stř. 11 předán v šifrované příloze emailem, nebo datovou zprávou.

Koncoví uživatelé stř. 12 mají OKU kódy v Zákaznickém portále. Přístupy mají ISP partneři v B2B portále v Nastavení zákazníka (login, heslo, PIN).