Jak vytvořím portační formulář (CAF)?

Vygenerování portačního formuláře je možné v Zákaznickém portálu (www.zakaznik.ipex.cz) v sekci "Portace čísel".


Druhou možností je tvorba CAFu v B2B portálu. Po vyhledání zákazníka klikněte v pravém horním rohu na "Nová služba"→ Pevná linka - objednat - Přenos čísel.

V případě, že se jedná o nového zákazníka, je nutné jej nejprve založit. 


Při portaci přes OKU kód se CAF negeneruje - objednávka se zobrazí v Requestoru a pracovník Portací ji rovnou zadá.