Jaká je výpovědní lhůta u smluv na dobu neurčitou?

Výpovědní lhůta u TELCO služeb je 30 dní a u ICT služeb 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná následujícím dnem od data doručení výpovědi.