Update ticketingu


Ticketing od verze 4.8+ vyžaduje instalaci .NET Framework 4.8

Před aktualizací na verzi 4.8 a vyšší je nutné provést následující kroky:

1. Instalovat .NET 4.8 Runtime
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

2. Provést restart serveru

3. Zastavit aplikaci

4. Z aktuálního adresáře, kde je nainstalovaný Requestor, smazat všechny složky kromě:

  • App_Data - nemazat
  • Soubory, které jsou umístěny v hlavní adresáři, kde je Requestor umístěný (root složka) - nemazat

5. Pokračovat v aktualizaci aplikace obvyklým způsobem (přepsat staré soubory novými)


Ticketing od verze 4.13.1 a výše

Je nutné mít v IIS nainstalovánu komponentu: UrlRewrite https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
nebo vypnout/vymazat její použití v souboru web.config v sekci <rewrite>, která slouží k přesměrování z protokolu http na https.

POSTUP

Krok 1 - Stažení 

Aktualizační balíček poslední verze lze stáhnout zde: Ticketing verze 4.14.4

Prosím věnujte pozornost upozornění výše - platí pro verze 4.13.1 a vyšší!


Krok 2 - Zastavení 

Ticketing (dále Requestor) musí být během aktualizace vypnutý. Otevřete na serveru konzoli pro správu Internetové Informační služby (IIS), vyberte příslušný Pool, ve kterém je Requestor spuštěný a zastavte jej. Pokud nemáte možnost aplikační pool vypnout přes IIS, umístěte do kořenového adresáře soubor App_Offline.htm a načtěte jakoukoliv stránku Requestoru, aby došlo k zastavení aplikace.


Krok 3 - Záloha 

1) Vytvořte zálohu databáze aktuálního Requestoru.

2) Vytvořte kopii složky aktuálního Requestoru, která obsahuje aplikační soubory, přílohy a systémová nastavení.

 

Varování

Pokud nevytvoříte zálohu, může při problému s aktualizací dojít k poškození aplikace bez možnosti návratu do původního stavu.


Krok 4 - Složka BIN

 V aplikační složce Requestoru smažte složku s názvem „bin“.


Krok 5 - Aktualizace

Stažený aktualizační zip soubor obsahuje pouze nové aplikační soubory, kterými stačí bez obav nahradit všechny stávající soubory ve složce aplikace Requestor. Označte tedy všechny složky a soubory v archivu a zkopírujte je přímo do aktuální aplikační složky Requestoru, vše nahraďte.

Krok 6 - Spuštění

Spusťte zastavený pool nebo odstraňte/přejmenujte soubor app_offline.htm. Nyní můžete do prohlížeče zadat URL adresu Requestoru a spustit jej. Aktualizace se provede automaticky.

 

Upozornění

Pokud máte pool na IIS nastavený tak, že po jeho startu dojde k neprodlenému automatickému spuštění i aplikace Requestor, je vhodné nyní počkat cca 30 s, dokud neproběhne úspěšně celá rutina spuštění aplikace na pozadí.


Problémy s aktualizací

V případě neúspěchu aktualizace dojde patrně k tomu, že aplikaci nebude možné v prohlížeči bez chyby načíst. Pokud jste nevynechali krok zálohy, máte možnost obdobným způsobem aktualizaci vrátit, tj. zastavit aplikaci, obnovit původní databázi ze záložního souboru, přepsat aplikační soubory vytvořenou zálohou a spustit aplikaci.


Doporučení

V případě jakýchkoliv problémů s aktualizací se obraťte na zákaznickou podporu zasláním chybového logu errors.log ze složky App_Data na noc@ipex.cz