2.3.3.4 Seznam čísel

Do seznamu čísel v SIP konektoru se dostanete přes Seznam čísel v Dashboardu konektoru.

Jednotlivým číslům lze upravit Umístění na adrese, Profil, Denní zahraniční limit nebo číslo Deaktivovat.