2.3.3.3 Aktivace a portace čísel

Do formuláře se dostanete kliknutím na tlačítko “Aktivace a portace čísel” v Dashboardu SIP konektoru.

Vyhledání adresy je napojeno na databázi RUIAN, po vyhledání a výběru adresy, se automaticky doplní Ulice a č.p., Město a PSČ.

Adresa se doplní automaticky je-li vyplněna v RUIAN tvaru u zákazníka.


Portaci lze provést výběrem volby "Přenos čísla".

Portovaná čísla se přidávají stisknutím tlačítka “Přidat čísla”