Ovládání iPBX z telefonu

 1. Vnitřní spojení - Slouží ke spojení s libovolným vnitřním účastníkem.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte požadované číslo vnitřní linky

                             vyřiďte hovor a zavěste

     Uslyšíte-li po volbě čísla vnitřní linky obsazovací tón, znamená to, že volaný účastník právě

     hovoří. V takovém případě zavěste a pokuste se uskutečnit hovor později.


   


   

 2. Odchozí hovor směrem ven - Slouží ke spojení s libovolným vnějším účastníkem.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " 0 " (spojení ven přes státní linku) a číslo volané stanice

                             vyřiďte hovor a zavěste 

     Městské, meziměstské nebo mezistátní stanice můžete volit jen v souladu s vaším

     oprávněním. Maximální délka vytáčeného čísla je 16 číslic.

     Pokud po volbě čísla volané stanice uslyšíte obsazovací tón, znamená to, že je volané číslo

     nebo porty státních linek obsazeny anebo nemáte patřičné oprávnění pro vstup na státní

     linky.

     Odchozí hovor může být rovněž uskutečněn i jiným prefixem než 0 třeba prefixem 9 nebo

     bez odchozího prefixu. V případě nejasností kontaktujte svého správce ústředny.


   


   

 3. Soukromý odchozí hovor směrem ven - Slouží ke spojení s libovolným vnějším účastníkem.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:          volte " *6 " (spojení ven přes státní linku) a číslo volané stanice

                            vyřiďte hovor a zavěste

     Ve vyúčtování bude v detailu hovoru tento hovor označen jako soukromý.


   


   

 4. Přepojení hovoru - Slouží k přepojení právě probíhajícího hovoru na jiného vnitřního

                                    nebo vnějšího účastníka.

     Výchozí stav: hovor s libovolným vnitřním nebo vnějším účastníkem

     Postup:          do hovoru stiskněte tlačítko " PŘEPOJIT (TRANSFER) "

                             nebo volte " ** " nebo " FLASH "

                            volte požadovanou vnitřní nebo vnější  linku

     zavěste nebo počkejte na přihlášení volané linky

     po přihlášení volaného účastníka zavěste, zavěšením vašeho telefonu dojde

     k přepojení hovoru.

     Uvedený postup pro přepojení hovoru se může změnit dle typu použitého zařízení, postupujte

     dle návodu k tomuto zařízení. V připadě, že přepojujete hovor na jinou osobu a ta hovor nezvedne

     do nastaveného časového intervalu např. 10 sekund tak je hovor vrácen zpět na osobu,
     která hovor přepojovala. Nově je u tohoto vráceného hovoru vidět na displeji zkratku TNF, která signalizuje,
     že hovor byl přepojován. Toto se týká pouze tzv. přepojení na slepo (Blind Transfer).

 5. Přesměrování hovorů vždy - Zajistí přesměrování hovorů přicházejících na vaši linku a to na

                                                    jinou vnitřní,vnější linku nebo do hlasové schránky.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *72 "

                             volte číslo vnitřní nebo vnější linky, kam se mají hovory přesměrovat

                             nebo volte " 0 " pro přesměrování do hlasové schránky

                             zavěste

     Přesměrování hovorů vždy má přednost před aktivovanými profily u linky.

     Od provedení této služby do provedení služby Zrušení přesměrování hovorů budou hovory

     normálně přicházející na vaši linku přesměrovány na linku, kterou jste nastavili.

     Přesměrování se týká i příchozího volání přes státní linky.


   


   

 6. Přesměrování hovorů vždy - zrušení - Ruší všechny služby přesměrování pro vaši linku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *73 "

                             zavěste

     Tato služba zruší všechna aktivní přesměrování platná pro vaši linku


   


   

 7. Přesměrování hovorů obsazeno - Zajistí přesměrování hovorů, přicházejících na vaši linku

                                                             v případě obsazení, a to na jinou vnitřní linku nebo

                                                             hlasovou schránku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *76 "

                             volte číslo vnitřní nebo vnější linky, kam se mají hovory přesměrovat

                             nebo volte " 0 " pro přesměrování do hlasové schránky

                             zavěste

     Tento typ přesměrování se ignoruje při aktivovaných profilech u linky.

     Od provedení této služby do provedení služby Zrušení přesměrování hovorů budou hovory

     normálně přicházejících na vaši linku přesměrovány na linku, kterou jste nastavili.

     Přesměrování se týká i příchozího volání přes státní linky.


   


   

 8. Přesměrování hovorů obsazeno - zrušení - Ruší všechny služby přesměrování pro vaši linku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *77 "

                             zavěste

  Tato služba ruší všechna aktivní přesměrování platná pro vaši linku.


   


   

 9. Přesměrování hovorů zpožděné - Zajistí přesměrování hovorů, přicházejících na vaši linku,

                                                             a to na jinou vnitřní linku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *78 "

                             volte číslo vnitřní nebo vnější linky, kam se mají hovory přesměrovat

                             nebo volte " 0 " pro přesměrování do hlasové schránky

                             zavěste

     Tento typ přesměrování se ignoruje při aktivovaných profilech u linky.

     Od provedení této služby do provedení služby Zrušení přesměrování hovorů budou hovory

     normálně přicházejících na vaši linku přesměrovány na linku, kterou jste nastavili.

     Přesměrování se týká i příchozího volání přes státní linky.


   


   

 10. Přesměrování hovorů zpožděné - zrušení - Ruší všechny služby přesměrování pro vaši linku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *79 "

                             zavěste

     Tato služba ruší všechna aktivní přesměrování platná pro vaši linku.

   


   


   

 11. Přesměrování „Následuj mě“ - Tato služba je podobná službě „Přesměrování“. Pokud odejdete

                                                        ze své kanceláře do jiné kanceláře a zapomněli jste Váš telefon

                                                        přesměrovat, můžete tak učinit dodatečně již z telefonu Vašeho

                                                        kolegy. Volání přicházející na vaši linku budou potom zvonit na

                                                        telefonu kolegy.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *52 "

                             volte číslo vnitřní linky, ze které se mají hovory přesměrovat

                             zavěste

     Telefon ve Vaší kanceláři při každém příchozím volání krátce zazvoní, aby Vás informoval o

     příchozím volání, které je však přesměrováno.


   


   

 12. Přesměrování „Následuj mě“ – zrušení - Ruší všechny služby přesměrování pro vaši linku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *53 "

                             volte číslo vnitřní linky, na kterém se mají hovory přesměrování zrušit

                             zavěste


   


   

 13. Převzetí vyzvánění ve skupině - Umožňuje obsloužit zvonící telefon z jiného telefonu v rámci

                                                           skupiny.

     Výchozí stav: zvoní jiný vnitřní telefon

     Postup:           chcete přebrat zvonění z libovolného zvonícího telefonu

                             zvedněte sluchátko

                             volte " *8 " nebo stiskněte tlačítko "Převzetí"

                            hovořte

     Pokud zvonilo více telefonů, budete spojeni s hovorem, který zvonil na vnitřní linky s

     nejnižším číslem. Na telefonních zařízeních Aastra může být aktivována služba zobrazování

     příchozích hovorů ve skupině.

     Při příchozím hovoru do skupiny se ozve zvukové upozornění a zobrazí se číslo a jméno

     volajícího. Tímto způsobem lze převzít jak vnitřní zvonění (volá jiný vnitřní účastník), tak vnější

     zvonění (příchozí hovor po státní lince). Je nutné přiřadit pobočky do skupin! Jinak není tato

    služba funkční. Pokud účastník, který volá na jiný vnitřní telefon, mezitím zavěsí, po přebrání

    spojení uslyšíte obsazovací tón.


   


   

 14. Převzetí vyzvánění z konkrétní linky - Umožňuje obsloužit konkrétní zvonící telefon z jiného

                                                                    telefonu

     Výchozí stav: zvoní vnitřní telefon

     Postup:           chcete přebrat zvonění z konkrétního zvonícího telefonu

                             zvedněte sluchátko

                             volte " *50 + číslo zvonícího telefonu "

                             hovořte

     Tímto způsobem lze převzít jak vnitřní zvonění (volá jiný vnitřní účastník), tak vnější zvonění

     (příchozí hovor po státní lince). Pokud účastník, který volá na jiný vnitřní telefon, mezitím zavěsí,

     po přebrání spojení uslyšíte obsazovací tón.


   


   

 15. Konference třícestná - Slouží k přivolání dalšího účastníka do konference.

     Výchozí stav: hovor s libovolným vnitřním, vnějším účastníkem nebo účast v konferenci

     Postup:          do hovoru stiskněte tlačítko " KONFERENCE "

                            volte číslo vnitřního nebo vnějšího účastníka

                            počkejte na přihlášení volaného účastníka

                            stiskněte tlačítko "KONFERENCE"

     Všichni účastníci konference mohou mluvit společně.

     Při pokusu o přivolání dalšího účastníka do konference může nastat několik situací:

      a) volaný účastník má obsazeno

      b) volaný účastník se nehlásí

      c) zmýlil jste se ve volbě a nechcete již dále pokračovat

     V těchto případech máte možnost vrátit se k původnímu účastníkovi (původní konferenci) a

     to stiskem tlačítka původní linky.

     Přivolání vnějšího účastníka do konference můžete provést pouze v případě, že vaše stanice

     má oprávnění k přístupu na státní linku.   

 16. Konference střetávací - Slouží k vytvoření střetávací konference více účastníků vnitřních

                                            i vnějších v konferenční místnosti. Vstup do konference může být

                                            chráněn PIN kódem.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte číslo konferenční místnosti 99 (98)

                             je vám oznámen vstup do konference nebo můžete být požádání o zadání PINu

                             pro vystoupení z konference zavěste

     Všichni účastníci konference mohou mluvit společně.

     Konferenční místností mohou mít přidělena i jiná čísla dle číslovacího plánu Vaší

     organizace, pro informaci o číslech kontaktujte svého správce ústředny.


   


   

 17. Přístup do hlasové schránky z vlastní linky - Slouží k vyzvednutí hlasových správ z vlastní

                                                                               linky, ke které je hlasová schránka přiřazena.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:          volte " *97 "

                            volte heslo pro přístup do vaší hlasové schránky + volte " # "

                            hlasový průvodce Vás provede nastavením hlasové schránky

                            zavěste   

 18. Přístup do hlasové schránky z jiné linky -  Slouží k vyzvednutí hlasových správ z jiné linky, než 

                                                                           ke které je hlasová schránka přiřazena.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *98 "

                             volte číslo hlasové schránky

                             volte heslo pro přístup do vaší hlasové schránky + volte " # "

                             hlasový průvodce Vás provede nastavením hlasové schránky

                             zavěste


   


   

 19. Nahrání hlásky do vlastní hlasové schránky - Slouží k nahrání hlásky v nepřítomnosti pro

                                                                                hlasovou schránku z vlastní linky, ke které je

                                                                                hlasová schránka přiřazena.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *99 "

                             hlasový průvodce vás provede nastavením hlasové schránky

                             zavěste


   


   

 20. Seznam kontaktů společný

  Na telefonních přístrojích Aastra a Grandstream slouží k vyhledávání a vytáčení kontaktů ze

  společného seznamu kontaktů.

  Správa kontaktů se provádí v "Uživatelském rozhraní - seznamu kontaktů".


   


   

 21. Individuální zkrácené volby - Vytočení čísla z paměti ústředny.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *0x ", kde xx je číslo paměti (0 až 9) pro zkrácenou volbu

                             vyčkejte na přihlášení volaného účastníka nebo v případě jeho obsazení

                             zavěste a volbu zopakujte po chvíli znovu

     Pokud po volbě " *0x " získáte obsazovací tón, znamená to, že paměť zkrácených voleb

     nebyla naplněna nebo volané číslo je obsazeno. Systém  obsahuje celkem 10 pamětí

     individuálních zkrácených voleb s čísly "0" až "9" pro každou linku. Přiřazení telefonních čísel

     ke kódům zkrácené volby se provádí po přihlášení do uživatelského rozhraní v sekci "Seznam

     kontaktů". Maximální délka vytáčeného čísla je 16 číslic.

     Nastavená oprávnění k přístupu na státní linky se na paměti zkrácených voleb vztahují!


   


   

 22. Globální zkrácené volby - Vytočení vnějšího čísla z paměti ústředny.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *4xx ", kde xx je číslo paměti (00 až 99) pro zkrácenou volbu

                             vyčkejte na přihlášení volaného účastníka nebo v případě jeho obsazení

                             zavěste a volbu zopakujte po chvíli znovu

     Pokud po volbě " *4xx " získáte obsazovací tón, znamená to, že paměť zkrácených voleb

     nebyla naplněna nebo volané číslo je obsazeno. Systém obsahuje celkem 100 pamětí

     zkrácených voleb s čísly "00" až "99". Maximální délka vytáčeného čísla je 16 číslic.

    Nastavená oprávnění k přístupu na státní linky se na paměti zkrácených voleb vztahují!


   


   

 23. Příchozí volání mobility extension - Při příchozím volání na vaši pobočku bude vaše Mobility

                                                                Extension stanice zvonit současně s vaší pobočkou.

   

  Příchozí volání na vašem mobilním telefonu bude identifikováno buďto telefonním číslem

  vaší pobočky nebo GSM brány, v případě aktivace služby SIP Diversion na SIP trunku číslem volajícího.


   


   

 24. Zapnutí vyzvánění -  Zapnutí vyzvánění stanice Mobility Extension při příchozím volání.

     Z mobilního telefonu volte číslo pro přístup ke službě Mobility Extension, po přehrání hlášky 

    „Mobility Extension“ volte kód služby.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *55 "

                             zavěste


   


   

 25. Vypnutí vyzvánění - Vypnutí vyzvánění stanice Mobility Extension při příchozím volání.

      Z mobilního telefonu volte číslo pro přístup ke službě Mobility Extension, po přehrání hlášky

     „Mobility Extension“ volte kód služby.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *56 "

                             zavěste


   


   

 26. Odchozí volání - Umožňuje vnitřní nebo vnější volání z vaší pobočky

     Pro volání z Vaší stanice Mobility Extension z mobilního telefonu volte číslo pro přístup ke

     službě Mobility Extension, po přehrání hlášky „Mobility Extension“ jíž můžete volit telefonní

     čísla vnitřních nebo vnějších linek.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte požadované číslo vnitřní nebo vnější linky

                             vyřiďte hovor

                             zavěste


   


   

 27. Zavěšení hovorů - V případě odchozího volání ze stanice Mobility Extension na vnitřní linku nebo

                                   veřejné sítě může být volané číslo obsazeno. V tomto případě Vám tato

                                   služba zajistí ukončení Vašeho odchozího hovoru zavěšením a opětovné

                                   vyzvednutí linky. Poté můžete pokračovat ve volbě jiného čísla.

     Výchozí stav: volaný účastník má obsazeno, nebo nebere

     Postup:           volte " *57 "

                             vnitřní oznamovací tón

                             nový hovor


   


   

 28. Přepojení hovorů - Zajistí přepojování přesměrovaných hovorů přicházejících na váš mobilní

                                    telefon na jinou vnitřní linku.

     Výchozí stav: hovor s libovolným vnitřním účastníkem nebo vnějším účastníkem

     Postup:           do hovoru volte " ** " ozve se hláska TRANSFER

                             volte požadovanou vnitřní linku

                             vyčkejte na přepojení hovoru

   

  Tato služba je vhodná např. v případě, že jste na služební cestě anebo chcete být neustále

  na svém pevném čísle a potřebujete přepojovat hovory na vnitřní pobočky ve firmě.

  Tato služba funguje pouze pro přesměrované hovory z vaší vnitřní linky pomocí iPBX ústředny

  a ne pro přímé volání na mobilní číslo vaší SIM karty.   

 29. Interkom - Umožní oboustranné hlasité hovorové napojení na volaný přístroj.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *90+číslo pobočky "

                             hovořte

                             zavěste

     Tato služba umožní hovorové napojení vašeho telefonu na oboustranný hlasitý hovor

     s volaným telefonním přístrojem.

     Tato služba je funkční pouze v případě, že je podporována oběma telefonními přístroji,

     pokud není, je proveden standardní telefonní hovor. Služba je funkční na zařízeních Aastra a

     Grandstream.


   


   

 30. Nahrání hovoru na vyžádání - Aktivuje se nahrávání právě probíhajícího hovoru.

     Výchozí stav: probíhající hovor

     Postup:           volte " *1 "

                             aktivuje se záznam probíhajícího hovoru

     Ukončení nahrávání hovoru se provede opětovnou volbou " *1 " nebo zavěšením.

     Nahrávka hovoru je dostupná z uživatelského rozhraní ve výpisu hovorů.


   


   

 31. Rozhlas, Paging - Umožní hovorové napojení na vnější zesilovač nebo paging.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *39 "

                             hovořte

     pokud získáte obsazovací tón, využívá službu právě jiný vnitřní účastník

     Tato služba umožní hovorové napojení vašeho telefonu na zesilovač místního rozhlasu pro

     ozvučení většího prostoru z telefonu, paging systém pro vyhledávání osob atp.


   


   

 32. Parkování hovoru - Parkuje hovor na jednom z 9 parkovišť.

     Výchozí stav: hovor s libovolným účastníkem

     Postup:          do hovoru stiskněte " ** "

                            volte "*33"

                            vyčkejte na oznámení čísla parkoviště ( 341-349 )

                            zavěste

     Na parkovišti zůstává hovor nezavěšen a je určen pro vyzvednutí buďto stejným účastníkem,

     jenž hovor zaparkoval, nebo z jiné vnitřní linky.

     Po určité době začne váš telefon vyzvánět (zvonění při přidržení státní linky jako upozornění

     na to, že stále trvajícím zaparkováním blokujete státní linku (je nezavěšena).

     Současně je třeba upozornit, že pokud jste volal státní linku jako první, pokračující hovor

     (který jste zaparkoval) bude připisován na váš účet.


   


   

 33. Vyzvednutí hovoru z parkoviště - Vyzvedává zaparkovaný hovor z jednoho z 9 parkovišť.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *341 - 349 " číslo parkoviště, které vám bylo oznámeno při zaparkování

                             hovořte se zaparkovaným účastníkem

     pokud je parkoviště prázdné, obdržíte obsazovací tón

     Hovor z parkoviště může vyzvednout buď účastník, který ho zaparkoval, nebo libovolný jiný

     účastník.


   


   

 34. Volání na vlastní účet - Umožňuje dočasně přenést číslo a oprávnění jedné vnitřní linky na jinou

                                           vnitřní linku.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *110

                             volte " číslo vnitřní linky, které chcete přenést + # "

                             volte " heslo této vnitřní linky + # "

                             hlasový průvodce potvrdí úspěšné provedení

     nyní můžete volat na účet své vnitřní linky

     Jako volající vnitřní linka je v účtovacích datech CDR přenesená vnitřní linka. Původní vnitřní

     linka v účtovacích datech CDR vůbec nefiguruje.


   


   

 35. Volání na vlastní účet - zrušení - Ruší službu volání na vlastní účet.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:           volte " *111

                              zavěste


   


   

 36. Nastavení režimu DEN/NOC - Provede změnu nastavení časových tabulek.

     Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

     Postup:          volte " *38 "

                            zavěste