Operátor přihlášení/odhlášení

Slouží k přihlášení uživatelů (agentů) do Call centra pro příjem hovorů.

 

 1. IP zařízení ostatní - Slouží k přihlášení/odhlášení uživatele (agenta) do Call centra pro příjem

                                    hovorů z ostatních IP zařízení.

  Přihlášení agenta do call centra

  Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

  Postup:           volte " *101 "

                             volte číslo agenta + volte " # "

                             volte pin agenta + volte " # "

                             zavěste

   

  Odhlášení agenta z call centra

  Výchozí stav: vnitřní oznamovací tón

  Postup:           volte " *102 "

                             volte číslo agenta + volte " # "

                             zavěste

  Informace o přihlášených/odhlášených agentech je zobrazena v příslušné frontě pomocí parametru zobrazit.      

 2. IP zařízení Aastra - Umožňuje přihlašování/odhlašování agentů a nastavení pauzy agentů pomocí

                                   tlačítka na přístroji, včetně informace o stavu přihlášení uživatele do fronty.

     Tato služba je funkční pouze v případě, že je podporována telefonními přístroji, kterými

     jsou telefonní přístroje Aastra 6757i, 6755i, 6731i, 6730i.


  2.1 Aastra 675x

  Na IP zařízeních Aastra 6757i a 6755i je možné aktivovat tlačítko pro zobrazení stavu fronty s

  možností přihlášení, odhlášení a pauzy uživatele (agenta). Po stisknutí tlačítka FRONTA se

  ovládání provádí pomocí tří obrazovek.

   

  2.1.1 Přihlášení uživatele (agenta)

  Slouží k přihlášení uživatele (agenta) do fronty pomocí pinu a hesla.

  Pin           číslo uživatele (agenta)

  Heslo      heslo uživatele (agenta)

  Opravit   tlačítko pro opravu chybného zadání pinu nebo hesla

  Zrušit      tlačítko pro zrušení přihlášení uživatele (agenta)

  Hotovo   tlačítko pro potvrzení přihlášení uživatele (agenta)

                       

       

        2.1.2 Seznam front v call centru

        Slouží k přihlášení uživatele (agenta) do dostupné fronty a zobrazuje jejich stav, k výběru v

        seznamu front se požívají šipky nahoru a dolů.

        Vyber       tlačítko pro potrzení výběru fronty

        Přihlásit   tlačítko pro přihlášení uživatele (agenta) do vybrané fronty, na displeji

                          přístroje se zobrazuje informace o přihlášení uživatele (agenta)

                                             

        Popis stavů fronty:

        odhlášen z fronty:        plná tečka

        přihlášen ve frontě:    prázdný kroužek

        pauza uživatele:           tečka s bílou čárkou uprostřed

 

        2.1.3 Zobrazení seznamu front

        Slouží k zobrazení přihlášeného uživatele (agenta) v dostupné frontě, odhlášení uživatele (agenta)

        z fronty a nastavení pauzy uživatele (agenta).

        Vyber         tlačítko pro potrzení výběru fronty

        Odhlásit    tlačítko pro odhlášení uživatele (agenta) z fronty

        Pauza        tlačítko pro zapnutí pauzy uživatele (agenta), dočasné vypnutí uživatele (agenta) z fronty,

                          tento stav je zobrazen na displeji přístroje a ještě pomocí blikající LED u tlačítka.

                               

        2.2 Aastra 673x

        Na IP zařízeních Aastra 6730i a 6731i je možné aktivovat tlačítko pro zobrazení stavu fronty s možností

        přihlášení, odhlášení a pauzy uživatele (agenta). Po stisknutí tlačítka FRONTA se ovládání provádí

        pomocí tří obrazovek.

 

        2.2.1 Přihlášení uživatele (agenta)

        Slouží k přihlášení uživatele (agenta) do fronty pomocí pinu a hesla.

        Pin           číslo uživatele (agenta)

        Heslo      heslo uživatele (agenta)

        Zrušit      šipka nahoru pro opravu chybného zadání pinu nebo hesla

        Vstup      šipka dolů pro potvrzení zadání parametrů

           

             

        Po potvrzení zadání hesla pomocí šipky VSTUP se přechází do další obrazovky:

                                                                                              

        2.2.2 Seznam front v call centru

        Slouží k přihlášení uživatele (agenta) do dostupné fronty a zobrazuje jejich stav, k výběru v

        seznamu front se požívají šipky nahoru a dolů.

        Vstup           šipka vpravo pro potrzení výběru fronty

        Další            šipka dolů pro výběr vybrané fronty

        Procházet   šipka nahoru nebo dolů slouží k výběru požadované akce

        Pomocí šipky PROCHÁZET přejdeme na příkaz PŘIHLÁSIT a tím provedeme přihlášení

        uživatele (agenta) do dostupné fronty.

        Po úspěšném přihlášení se zobrazuje na displeji přístroje informace o přihlášení agenta.

            

        2.2.3 Zobrazení seznamu front

        Slouží k zobrazení přihlášeného uživatele (agenta) v dostupné frontě, odhlášení uživatele (agenta)

        z fronty a nastavení pauzy uživatele (agenta).

        Vstup           šipka vpravo pro potrzení výběru fronty

        Další            šipka dolů pro výběr vybrané fronty

        Procházet   šipka nahoru nebo dolů slouží pro výběr požadované akce

        Odhlásit      tlačítko pro odhlášení uživatele (agenta) z fronty

        Pauza          tlačítko pro zapnutí pauzy uživatele (agenta), dočasné vypnutí uživatele (agenta) z fronty,

                            tento stav je zobrazen na displeji přístroje a ještě pomocí blikající LED u tlačítka.

       Zruš Pauzu  tlačítko pro vypnutí pauzy uživatele (agenta)

       

       Popis stavů fronty  - přihlášen ve frontě: (x)

                                     - odhlášen z fronty: ( )

                                     - pauza uživatele: (-)

           

        

        2.3 Panel agenta v uživatelském rozhraní

        Panel agenta slouží k ovládání agentů do Call centra pro příjem hovorů pomocí web prohlížeče.

        Jedná se o možnost pokročilého ovládání funkcí call centra pomocí web prohlížeče nezávisle

        na operačních systémech.

        Podrobný popis ovládání je popsán v kapitole "Panel agenta".