Uživatelů

Pomocí statistik Uživatelé můžeme sledovat vytížení jednotlivích uživatelů (agentů) a jejich

přijatých a nepřijatých hovorů do hodinových, denních, týdenních, měsíčních a celkových

přehledů pomocí výpisů a grafů.

Dále je zde možnost sledovat hovory ve frontách dle jednotlivých uživatelů (agentů),

vyzvánění příchozích hovorů na jednotlivé uživatele (agenty) a filtrovat ve statistikách přes vybrané fronty nebo agenty.

 

Hodinový přehled

Rozložení hovorů podle vybraných uživatelů (agentů) v hodinách celého dne. Možnost zvolení kumulativního

nebo detailního grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování

do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

Denní přehled

Rozložení hovorů podle vybraných uživatelů (agentů) po dnech v celém měsíci. Možnost zvolení kumulativního

nebo detailního grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování

do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

 

Týdenní přehled

Rozložení hovorů podle vybraných uživatelů (agentů) po dnech v celém týdnu. Možnost zvolení kumulativního

nebo detailního grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování

do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

 

Měsíční přehled

Rozložení hovorů podle vybraných uživatelů (agentů) po měsících v celém roce. Možnost zvolení kumulativního

nebo detailního grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování

do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

 

Hovory ve frontách

Přehled všech hovorů (vyřízené do 20 sekund/vyřízené do 40 sekund/nevyřízené hovory) podle vybraných

uživatelů (agentů) za vybrané časové období. Kumulativní graf přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled

je možné exportovat pro další zpracování do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

 

Přihlášení 

Přihlášení odhlášení uživatelů včetně doby přihlášení.

 

Vyzvánění hovorů

Přehled všech vyzvánějících hovorů (zodpovězené/nezodpovězené) podle vybraných uživatelů (agentů)

za vybrané časové období. Kumulativní graf přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné

exportovat pro další zpracování do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

  Celkem vyzvánění - celkový počet vyzvánějících hovorů na uživatele

  Zodpov. vyzvánění - celkový počet zodpovězených vyzvánějících hovorů na uživatele

  Nezodpov. vyzvánění - celkový počet nezodpovězených vyzvánějících hovorů na uživatele

 

Celkový přehled

Rozložení příchozích hovorů podle vybraných uživatelů za vybrané období. Kumulativní graf přijatých

a nepřijatých hovorů za vybrané uživatele. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování

do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období

 

Pauzy

Je zde zobrazen celkový souhrn pauz jednotlivých uživatelů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování

do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

Celková doba přihlášení se počítá pouze v případě kdy má agent připojené SIP zařízení. V případě kdy má puštěný panel

agenta a je přihlášený do fronty, ale zařízení není funkční tak se nepočítá čas jako dostupný. Dále se počítá čas pouze v případě,

že je přihlášený do fronty. Nestačí mít puštěný panel agenta. U statických agentů čas není počítán.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Pauzy - výběr typu pauzy

  Čas - výběr časového období


Celkový přehled příchozích a odchozích hovorů

Celkový přehled příchozích a odchozích hovorů podle vybraných uživatelů za vybrané období. 

  Uživatel - jméno uživatele (agenta)

  Celkem hovorů - součet příchozích úspěšných, odchozích úspěšných a odchozích neúspěšných hovorů

  Příchozí úspěšné - počet příchozích úspěšných hovorů

  Odchozí úspěšné - počet odchozích úspěšných hovorů

  Odchozí neúspěšné - počet odchozích neúspěšných hovorů

  Délka příchozích hovorů - délka příchozích hovorů. Je zahrnuta pouze doba hovoru strávená s agentem, nezahrnuje se např. průchod IVR a čekaní ve frontě. 

  Délka odchozích hovorů - délka odchozích hovorů včetně doby vyzvánění

  Celková délka hovorů - součet délek odchozích a příchozích hovorů