IpexCTI (Android)

Možnost ovládat svou komunikaci i na cestách poskytuje v mobilním telefonu nainstalovaná aplikace IpexCTI. Dovolí vám efektivně řídit vaší komunikaci.


  • Pro správnou funkci je nutné mít stále aktivní datové připojení pomocí WIFI nebo mobilních dat
  • podporovány OS Android verze 2.3 a vyšší


Instalace a konfigurace


Stažení a instalace

Konfigurace pro ústředny iPBX 3.x.x

Konfigurace pro ústředny iPBX 4.x.x


Poznámka: Pokud se po nastavení zobrazí hlášení že nejsou aktivní profily kontaktujte administrátora iPBX o povolení profilů.

 

Přepínání profilů


Výběr profilu

Výběr zařízení profilu

(aktivujete přidržením na profilu)


Po nastavení a aktivaci defaultních profilů na iPBX se nám na displeji zobrazí jejich seznam s možností jejich přepínání.

Pokud je požadováno jiné chování nebo nastavení profilů než jsou defaultní profily kontaktujte svého administrátora iPBX o jejich nastavení.


Popis profilů:

Asistent: Osobní asistent,profil odmítne příchozí hovor v případě, že volaný již telefonuje. Dále varuje volajícího pokud má volaný schůzku nebo je jinak zaneprázdněný. Hovory jsou směrované na pevný nebo mobilnítelefon podle dostupnosti volaného. Standartně je aktivována hlasová schránka. O zmeškaném hovoru je volaný informován IM zprávou nebo pomocí SMS.

K dispozici (KANCELAR): Tento profil volá na preferované zařízení a pokud ten nebere do 17 sekund je přesměrováno na mobilní telefon, stiskem profilu je možnéměnit preferované zařízení.

Přesměrovat: Tento profil slouží k rychlému nastavení přesměrování na vlastní mobilní telefon nebo je možné nastavit přesměrování na jiné volitelné číslo. 

Geolokace: Každý profil u kterého lze vybrat zařízení může být řízen geolokací (souřadnicemi). Každému zařízení lze nastavit jeho geolokaci (použije se aktuální poloha telefonu) což se provádí dlouhým stiskem nad názvem zařízení v seznamu (obrázek 4) a tento stav je signalizován ikonou u zařízení. Odstranění souřadnic se provede opětovným dlouhým stiskem nad názvem zařízení (ikona je odstraněna).

Aktivace - automatického řízení přepínání preferovaných zařízení se provede stiskem tlačítka Řídit geolokací. U příslušného profilu je tento stav označen ikonou.

Vypnutí - automatického řízení se provede ručním vybráním preferovaného zařízení a stisknutím tlačítka OK. Souřadnice u zařízení jsou stejné pro všechny profily. Pokud je aktivní profil, který je řízen pomocí geolokace a dostane se do blízkosti jiného zařízení se známou geolokací dojde k automatickému přepnutí preferovaného zařízení. Citlivost přepínání lze ovlivnit parametrem Tolerance v nastavení aplikace. Pokud v nastavení aplikace stisknete ještě jednou menu objeví se zde položka Geolokace, která zobrazí mapu se známými polohami zařízení a vaší polohou pro kontrolu nastavení.