2.7.6. Přehled čísel a OKU kódů

Zobrazuje přehled čísel všech zákazníků providera. Pokud máte přiřazenu roli Superadmin nebo Portace. Současně ukazuje u českých čísel i příslušné OKU kódy, které jsou zavedeny legislativou od 1.4.2020.

 

Tato evidence umožňuje nakopírování OKU kódů na smlouvu, pokud v tomto režimu provider pracuje. Pokud provider zákazníkům předává přístup do zákaznického rozhranní Firmadm, nemusí s tímto modulem vůbec pracovat. Jednoduše předá svému zákazníkovi přístup do Firmadm a tam si každý zákazník prohlídne OKU kódy ke svým číslům a službám.

Zobrazené údaje lze rozdělit na :

  • čísla přiřazená zákazníkům

  • čísla nepřiřazená

Čísla přiřazená zákazníkům

Čísla jsou seskupena do bloků /1, /10, /100, /1000, pokud jsou u daného zákazníka všechna čísla v bloku, kdy první číslo začíná na konci nulou a jedná se o čísla po sobě jdoucí. V tomto případě je pro portaci předán OKU kód pro celý tento blok. Nelze portovat jednotlivá čísla.

Čísla nepřiřazená

Typický provider tato čísla zákazníkům nepředává a tedy s těmito OKU kódy by pracovat neměl.

Sekce je určena pro providery, kteří mají evidenci zákazníků mimo B2B a musí si logiku přiřazení OKU kódu řešit vlastními silami. Proto jsou zde zobrazeny OKU kódy pro všechna nepřiřazená čísla. Navíc pokud se dají čísla seskupit do bloků /10, /100, /1000 tak jsou zobrazeny OKU kódy i pro tyto bloky. Jaký OKU kód provider skutečně vybere a sdělí zákazníkovi, je na jeho rozhodnutí. Zde doporučujeme, abyste zákazníkovi dávali OKU kód pro celé bloky a ne pro každé jednotlivé číslo (pokud nemá pouze jednotlivé číslo nebo několik čísel), aby takový blok nerozdělil odportováním dílčího čísla.