2.3.6.1 Zobrazení základních informací ústředny/callcentra

Na dashboard služby se lze prokliknout z Dashboardu zákazníka.

 

Základní informace jako je Identifikace, shrnutí měsíčního hovorného, Počet aktivních čísel, Integrací, Uživatelů a Místností jsou zobrazena na dashboardu služby.

Do detailu jednotlivých sekcí se lze prokliknout v nadpisu každé z nich. Kliknutím na ikonu PLUS lze :

  • požádat o přidělení bloku nových čísel nebo o portaci stávajících čísel zákazníka

  • přidat, upravit, zrušit uživatele služby

  • aktivovat integrační konektor (zatím pouze pro zaškolené realizátory)

  • přidat, upravit, zrušit chatovací místnosti v komunikátoru a upravit seznam jejich členů

 

Kliknutím na tlačítko “Pokročilá administrace” je v novém okně prohlížeče dostupná plná administrace služby jako nastavení IVR, hlásek, front, nahrávek apod.

V sekci “Monitoring” jsou dostupné grafy vytížení služby.