Komunikátor - OKU kódy pro portace čísel

Ukazuje u českých čísel OKU kódy, které jsou zavedeny legislativou od 1.4.2020.

Tyto kódy jsou vyžadovány při portaci čísel k jinému operátorovi. Bez jejich znalosti není možné portaci uskutečnit. Protože se jedná o velmi citlivý údaj, přístup do této sekce je povolen jen uživatelům s nastavenou rolí “Statutár”. Nastavení role vám po ověření zajistí poskytovatel hlasových služeb.

 

V nastavení klikněte v menu na položku “OKU kódy pro portace čísel”. Zobrazí se seznam všech přidělených telefonních čísel ze všech zakoupených služeb.

 

Za sebou jdoucí telefonní čísla (série/blok čísel), přidělená do určité služby, jsou seskupena do bloků po 10, 100, 1000 číslech a OKU kód je platný pro celý blok. Portaci lze pak provádět jen pro celý blok, nelze portovat jen určité číslo z bloku.

Pokud není možné čísla seskupit do bloku, lze portovat po jednotlivých číslech, přičemž každé má svůj vlastní OKU kód.

Seznam OKU kódů si můžete také vyexporotvat do csv souboru, vytisknout a uložit. Doporučujeme však pro tento případ tyto informace uložit na bezpečné místo. Zodpovědnost za případné zcizení a zneužití těchto informací je plně na vaší straně. Neukazujte ani neposílejte tyto informace jiným osobám než jsou majitelé nebo statutární zástupci vaší společnosti.