Nastavení

Možnost nastavení volitelné hodnoty SLA pro zodpovídání hovorů. Hodnota je globální pro všechny fronty.