3 Metody pro správu zákazníků

  • Metoda createCustomer - vytvoření nového zákazníka
  • Metoda getCustomerList - výpis seznamu zákazníků
  • Metoda updateCustomer - aktualizace zákazníka