4 Metody pro platby a výpis hovorů

  • Metoda getCallHistory - výpis hovorů
  • Metoda getInvoice - získání fakturačních podkladů
  • Metoda getInvoicePrint - získání fakturačních podkladů ve formátu HTML
  • Metoda getPrice - získání ceny dle koncového ceníku na zadané císlo