Události (server side)

Přihlášení agenta

{ "EventName":"AgentLogin",
 "Queue":"NOC",
 "Login":"janecek",
 "Line":"163",
 "Email":"nejaky@email.cz" }

 

Odhlášení agenta

{ "EventName":"AgentLogout",
 "Queue":"NOC",
 "Login":"janecek",
 "Line":"163",
 "Email":"nejaky@email.cz" }

 

Pauza agenta

{ "EventName":"AgentPaused",
 "Queue":"NOC",
 "Login":"janecek",
 "Line":"163",
 "Email":"nejaky@email.cz",
 "PauseName":"Oběd" }


Odpauzování agenta

{ "EventName":"AgentUnPaused",
 "Queue":"NOC",
 "Login":"janecek",
 "Line":"163",
 "Email":"nejaky@email.cz" } 


Zmeškaný příchozí hovor

Další událostí, kterou platforma posílá je informace o hovoru, který nezvedla žádná "živá" osoba. Takový hovor je evidován jako "nevyřízený". 

V události přibyl parametr "Reason", který obsahuje text "No user response" v případě, že hovor je nevyřízený.

 

{ "EventName": "Hangup",
"From": "777888999",
"To": "222333444",
"Line": "",
"Email": "",
"Login": "",
"UniqueId": "1412256225.1941",
"Reason": "No user response" }


Odchozí hovory

Informace  o odchozích hovorech.

Informace o směru hovoru je obsažena v parametru "Direction". Může nabývat hodnot

 • incoming - příchozí hovor
 • outgoing - odchozí hovor
 • incomingLocal  - příchozí v rámci ústředny
 • outgoingLocal  - odchozí v rámci ústředny

 

{ "EventName": "Ringing",
"From": "20",
"To": "777888999",
"Line": "20",
"Email": "",
"Login": "",
"UniqueId": "1412256225.1941",
"Direction": "outgoing" }
{ "EventName": "Hangup",
"From": "29",
"To": "777888999",
"Line": "20",
"Email": "",
"Login": "cervenka",
"UniqueId": "1412256225.1941",
"Direction": "outgoing",
"Reason": "Normal Clearing" }

Příchozí hovor do call centra se strategií "Zároveň všichni dostupní" (ringall)

Po zvednutí hovoru operátorem se ostatním vyzvánějícím operátorům zašle událost Hangup s Reason "Answered elsewhere". Ostatní události jsou standardní.

{ "EventName": "Hangup",
"From": "777888999",
"To": "20",
"Line": "20",
"UniqueId": "1496998975.9137",
"Email": "",
"Login": "",
"Reason": "Answered elsewhere" }

Příchozí hovor - NewCall

První událost v ústředně kdy ještě nemusí být znám volaný.

Událost "NewCall" se posílá před průchodem funkce přepisů (směrování → přepisy). To znamená, že v návazných událostech např. Ringing může být attribut "From" změněný.

{
	"Line": null,
  "UniqueId": "1501759556.366",
  "EventName": "NewCall",
  "From": "604198497",
  "To": "910104219",
  "Direction": "incoming"
}

Příchozí hovor - Custom Field (3.3.10, 4.0.0)

Do webhooku je možné přidat volitelnou informaci, která se nastaví do proměnné "ipbx_custom_field".

Ve webhooku u události Ringing se poté zobrazí pole "CustomField".

Funkci lze využít např. v kombinaci s funkcí "Načíst DTMF do proměnné"

POZOR: Při použití např. s frontou call centra jsou nutne 2 podtržítka na začátku proměnné tzn. "__ipbx_custom_field".


{ "EventName": "Ringing",
"From": "777888999",
"To": "20",
"Line": "20",
"Email": "",
"Login": "",
"CustomField": "987654",
"UniqueId": "1412256225.1941",
"Direction": "incoming" }