2.2.3 Zobrazení výpisu hovorů/provozu zákazníka

K výpisu provozu zákazníka se lze dostat z tabulky Zákazníci nebo z Dashboardu zákazníka.

Výpis standardně zobrazuje Všechny záznamy za aktuální měsíc.

Změnu typu výpisu lze provést výběrem jiného typu, k dispozici jsou:

  • Všechny záznamy
  • Odchozí provoz
  • Příchozí provoz
  • Odchozí kumulovaný provoz
  • Příchozí kumulovaný provoz
  • Všechny včetně nákladových cen

Změnu období lze provést výběrem jiného období, k dispozici jsou vždy celé kalendářní měsíce.