2.3.1 Pevné linky

Pomocí této služby můžete připojit jednotlivá SIP zařízení zákazníků, bez nutnosti zákazníkovi dodávat SIP ústřednu. 

Aktivací služby získáte :

  • aktivní veřejné pevné telefonní číslo pro příchozí i odchozí hovory

  • registraci adresy umístění čísla v systémech záchranných složek

  • možnost přesměrování na mobilní nebo jiné pevné číslo v případě nedostupnosti SIP zařízení zákazníkaTabulka Pevné linky navíc zobrazuje stav registrace čísla na ústředně.