ČTÚ

Statistika ČTÚ zobrazuje data požadovené v ročních a půlročních přehledech ČTÚ.

Data lze exportovat do formátu ČTÚ, který je jednoduše importovatelný na web ČTÚ.

POZOR, po vložení souboru je nutné pečlivě zkontrolovat správnost vložených dat!